Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas

 • Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo misija

  Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas yra skirtas spręsti vieną didžiausių globalios ateities iššūkių – gyventojų senėjimą ir kokybiškos senyvo amžiaus žmonių ir demencija sergančių pacientų slaugos poreikį. Apdovanojimas motyvuoja slaugos talentus ugdyti bei skatinti profesionalias slaugos kompetencijas ir tokiu būdu tapti sveikatos priežiūros tobulinimo inovatoriais.

  Šio precedento neturinčio apdovanojimo dėka slaugos srityje atsiranda naujos lyderystės ir kompetencijų ugdymo galimybės. Parodydamas deramą dėmesį slaugos talentams ir jų idėjoms projektas siekia pagerinti slaugos kaip profesijos statusą bei paskatinti naujos kartos sveikatos priežiūros talentus pasirinkti šią studijų sritį. Siūlydamas beprecedentes stipendijos ir stažuotės galimybes apdovanojimas ateities slaugytojų kartoms sukurs naujas galimybes. 

  Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo istorija

  Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimą 2013 metais įsteigė organizacijos Swedish Care International ir Forum For Elderly Care. Jis buvo sukurtas kaip gimtadienio dovana jos Didenybei Švedijos Karalienei Silvijai už jos ilgalaikį įsipareigojimą ir atsidavimą rūpinantis pagyvenusių asmenų bei demencija sergančiųjų slaugos kokybe. Pirmasis Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas buvo paskelbtas per Jos Didenybės gimtadienį 2013 m. gruodžio 23 d.

  Apdovanojimu siekiame paminėti išradingumą, kūrybingumą ir sprendimo ieškančias idėjas, kurias slaugytojai kasdien pasitelkia savo darbe. Geriausios idėjos autorius kiekvienoje šalyje apdovanojamas 6 tūkst. eurų stipendija ir individualiai pritaikyta stažuote partnerių organizacijose. Iki šiol apdovanojimo siekti galėjo tik slaugos studentai.

  2020-ieji metai žymi septintąjį projekto, kuris šiuo metu vyksta Lietuvoje, Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje, ciklą.

  2020 – Slaugytojų metai ir dėmesys koronavirusui

  Pasaulinei sveikatos organizacijai 2020 m. paskelbus Slaugytojų ir akušerių metais, mums visiems primenama apie kritinį slaugytojų vaidmenį nuolat kintančioje globalioje visuomenėje.

  Be to, šiais metais ištikusi COVID-19 pandemija privertė mus prisiminti keletą esminių tiesų apie sveikatos apsaugos situacijos globalumą bei slaugos paslaugų kokybei įsipareigojusius profesionalus.

  Kritiškai svarbus slaugytojų vaidmuo dar niekada nebuvo patikrintas tokiu plačiu ir visapusišku mastu kaip šiais metais įvykus koronaviruso krizei. Slaugytojai ir šeimos nariai visame pasaulyje patyrė sukrečiančių praradimų – ypatingai senyvo amžiaus asmenų ir demencija sergančiųjų bendruomenėse. COVID-19 išlieka didžiausiu iššūkiu slaugos specialistams ir šeimos nariams, siekiantiems apsaugoti vyresnio amžiaus asmenų sveikatą ir gerovę visame pasaulyje.

  Dėl šios sveikatos priežiūros krizės 2020 m. Karalienės Silvijos slaugos premijos leidimas bus sutelktas į COVID-19 idėjas ir sprendimus. Ypatingi nuopelnai bus teikiami teikiant paraiškas pagyvenusių žmonių ir demencija diagnozuotų bendruomenių gerovei.

  Dėl šios sveikatos apsaugos krizės Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas šiais metais ypatingą dėmesį skirs idėjoms ir sprendimams, pasiūlytiems atsižvelgiant į COVID-19 kontekstą. Privalumu bus laikoma, jeigu teikiamos idėjos bus nukreiptos į pagyvenusių asmenų ir sergančiųjų demencija bendruomenių gerovę.

 

Interviu su Švedijos karaliene Silvija

Karalienė Silvija atvirame interviu pasakoja, kodėl, jos manymu, svarbu užsiimti sergančiųjų demencija ir vyresnio amžiaus asmenų slauga.

Comments are closed.