Stažuotė

Be stipendijos, Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo laureatas gauna ir stažuotę. Tikslas – suteikti vertingos patirties ir kontaktų būsimai slaugos specialisto karjerai. Stažuotė yra planuojama kartu su laureatu, atsižvelgiant į jo interesus ir galimybes.

Laureatas turi būti pasirengęs dalyvauti stažuotėje, nes tai yra apdovanojimo dalis. Stažuotė trunka apie 3–5 dienas per mėnesį. Kai kuriais laikotarpiais veikla gali būti suplanuota dažniau, kai kuriais atvejais – rečiau.

Laureatui tai puiki galimybė pakeliauti bei susipažinti su naujais žmonėmis kitose šalyse, kur yra organizuojamas Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas.

Pavyzdžiai, kokia veikla gali būti vykdoma stažuotės metu:

1. Klinikinė praktika
2. Dalyvavimas atitinkamose sveikatos priežiūros konferencijose
3. Dalyvavimas svarbiuose renginiuose
4. Lyderystės savybių ugdymas bei mokymas
5. Apsilankymai partnerių organizacijose ir įstaigose

Stažuotė derinama ir planuojama kartu su apdovanojimo partneriais.

Comments are closed.