top of page
Yanan_Li_230511_1110.jpg
lt.png

KARALIENĖS SILVIJOS SLAUGOS APDOVANOJIMAS LIETUVOJE

Nė viena idėja nėra per maža

Jei dirbate slaugytoja(-u) ar studijuojate slaugą Lietuvoje, kviečiame dalyvauti! Pateikite savo idėją, kaip būtų galima patobulinti vyresnio amžiaus žmonių ar demencija sergančiųjų asmenų priežiūrą. Galite pateikti tiek idėjų, kiek norite. Visos paraiškos pildomos lietuvių kalba.

Laimėtojų laukia

6000 Eur stipendija

Jos Didenybės Švedijos Karalienės Silvijos diplomas

Individualiai pritaikyta mokymosi stažuotė

Tarptautinių ryšių mezgimas

Apdovanojimų ceremonija Stokholme

Dažnai užduodami klausimai

 • Kas gali dalyvauti Karalienės Silvios slaugos apdovanojimų konkurse?
  Savo idėjas siūlyti ir dalyvauti Karalienės Silvios slaugos apdovanojimų konkurse gali visi praktikuojantys slaugytojai bei slaugos studentai Lietuvoje. Norint dalyvauti, užtenka turėti idėją, kaip pagerinti senyvo amžiau ir/ar demencija sergančių asmenų gyvenimo kokybę ir aprašyti ją specialioje formoje šioje svetainėje tuo metu, kai yra oficialus paraiškų teikimo laikas.
 • Kada galima pateikti paraiškas?
  Slaugytojai ir slaugos studentai savo idėjas teikti gali kiekvienais metais paraiškų pateikimo laikotarpiu. Artimiausias laikas: 2024 m. rugsėjo 1 d. - lapkričio 1 d.
 • Kokias idėjas galima pateikti?
  Mes laikomės nuostatos, kad nėra per mažos, per didelės ar nesvarbios idėjos. Laukiame jų visų. Pateikite dar neįgyvendintas arba jau įgyvendinamas savo idėjas, kurios padėtų palengvinti senyvo amžiaus žmonių ir demencija sergančių žmonių slaugą bei gyvenimo kokybę.
 • Kiek idėjų galiu pateikti?
  Idėjų skaičius neribojamas. Kuo daugiau idėjų pateiksite, tuo didesnė tikimybė laimėti. Tačiau svarbu atitikti šią sąlygą – idėjas teikti gali slaugytojai ir slaugos studentai.
 • Kaip bus atrinkti finalo dalyviai?
  Šešios iš visų konkursui pateiktų idėjų pateks į finalą. 5 idėjas išrinks kompetentingos komisijos nariai. Šeštasis į finalą patekęs dalyvis bus atrinktas balsuojant Facebook paskyroje 2023 m. lapkričio mėn. pabaigoje. Visi finalistai bus paskelbti 2023 m. lapkričio mėn. pabaigoje.
 • Kaip aš sužinosiu, ar mano idėja atrinkta?
  Po paraiškų teikimo pabaigos, lapkričio 1 d., projekto organizatorius Lietuvoje „Addere Care“ ir kompetentinga specialistų komisija peržiūrės visas pateiktas idėjas ir išrinks finalistus. Atrinkti 6 finalistai bus kviečiami plačiau pristatyti savo idėjas susitikimo metu. Finalas gali būti organizuojamas idėjų autoriams ir komisijos nariams susitinkant gyvai arba nuotoliu. Kiekvienas finalistas bus asmeniškai informuotas ir pakviestas į finalą. Išklausius visų šešių idėjų autorių pristatymus, komisijos nariai balsavimo būdu išrinks vieną idėją nugalėtoją. Viešai nugalėtojas Lietuvoje bus paskelbtas 2023 m. gruodžio 18 d. Svarbiausia projekto informacija ir jo eiga Lietuvoje viešinama oficialioje šio konkurso Facebook paskyroje Queen Silvia Nursing Award Lithuania.
 • Pagal kokius kriterijus bus vertinamos pateiktos idėjos?
  Finaliniame susitikime atrankos komisija kiekvieną pateiktą idėją vertins pagal šiuos kriterijus. 1) Problemos sprendimas: Kokią problemą ar iššūkį padeda spręsti pateikta idėja? Kaip kilo ši idėja? Ar idėja yra pakankamai nauja / originali / autentiška? Kokia nauda būtų slaugytojams, slaugos komandoms, šeimos nariams, pacientams ar visuomenei pritaikius šią idėją? 2) Idėjos įgyvendinimo apimtis ir laikas: Kaip plačiai galima pritaikyti idėją? Kur ir kokiose srityse gali būti pritaikyta idėja? Jei idėja jau įgyvendinama, koks jos įgyvendinimo procesas? Ar tai sklandžiai pritaikoma praktikoje? Jei idėja dar neįgyvendinta, kokie pasiruošimo etapai reikalingi norint ją pritaikyti praktikoje? 3) Kandidato įvertinimas: Ar kandidatas pasiruošęs pristatyti ir apginti savo idėją? Ar kandidatas geba laisvai bendrauti, sudominti komisiją, panaudoti argumentus ar moksliškai pagrįstus faktus, įtikinant komisiją savo idėjos tinkamumu.
 • Kas sudaro atrankos komisiją?
  Pradinę idėjų peržiūrą ir atranką atlieka pagrindinis projekto partneris Lietuvoje – „Addere Care“. Suburta kompetentingų Lietuvos slaugos ekspertų komanda atrenka 5 stipriausias idėjas patenkančias į finalą. Viena idėja į finalą patenka po viešo balsavimo Facebook paskyroje. Vėliau, išklausius šešių idėjų autorių pristatymus finale, komisija išrenka projekto nugalėtoją Lietuvoje. Į komisiją kviečiami slaugos ekspertai iš įvairių organizacijų. Kiekvienais metais komisiją gali sudaryti vis kiti asmenys, tačiau visus juos vienija noras ir užsidegimas gerinti slaugos procesus bei atkreipti dėmesį ir paskatinti slaugos talentus Lietuvoje. Komisijos nariai pristatomi Facebook paskyroje.
 • Kaip vyksta finalistų susitikimas su komisija? Kas jame dalyvauja?
  Finalas, kurio metu susitinka komisijos nariai ir šešių atrinktų idėjų autoriai vyksta gruodžio mėn. Susitikimas gali būti fizinis arba nuotolinis. Atrankos komisija susitinka su kiekvienu į finalą atrinktu dalyviu. Finale taip pat dalyvauja ir šį konkursą skirtingose pasaulio šalyse organizuojančios organizacijos „Swedish Care International“ atstovas. Kiekvienas dalyvis finalo metu turi 10-12 minučių savo idėjos pristatymui. Po pristatymo komisijos nariai užduoda klausimus. Pasibaigus pristatymams, komisijos nariai aptaria visas idėjas, jų autorius ir balsuodami išrenka laimėtoją.
 • Ką aš turiu žinoti prieš dalyvaudamas ir tapdamas Karalienės Silvios slaugos apdovanojimo laureatu?
  Finalą laimėjusiam idėjos autoriui atitenka teisė gauti 6000 Eur stipendiją, kurią dovanoja konkurso organizatorius Lietuvoje „Addere Care“ bei asmeninė stažuotė. Stažuotės programą sudaro organizatorius. Apdovanojimo laimėtojas privalo dalyvauti visose pagrindinėse su projektu susijusiose veiklose (pvz., apdovanojimų ceremonijose, suderintuose susitikimuose su projekto partneriais ir žiniasklaida, ir pan.). Laimėtojas taip pat prisideda ir prie šio projekto viešinimo. Daugiau informacijos apie projekto laimėtojo teises ir pareigas pateikta Sutartyje.
 • Kur bus paskelbta mano idėja?
  Jei pateiksite savo paraišką konkursui, jūsų vardas, pavardė, organizacija, kuriai atstovaujate, idėja bei nuotrauka gali būti skelbiama: projekto ir projekto partnerių socialiniuose tinkluose, metinėje projekto idėjų knygoje, spaudos pranešimuose bei kitoje projekto komunikacijoje, jei tapsite projekto finalininku ar laimėtoju. Daugiau informacijos apie projekto laimėtojo teises ir pareigas pateikta Sutartyje, kurią pasirašo laimėtojas ir konkurso organizatorius Lietuvoje. Konkursas gerbia jūsų teisę į asmeninę informaciją (GDPR), tad jūsų kontaktiniai duomenys ar kita informacija nepaminėta aukščiau, nebus viešinama ar perduodama tretiesiems asmenims be jūsų sutikimo.
 • Kas nutiks po nugalėtojo paskelbimo?
  Projekto organizatoriaus Lietuvoje „Addere Care“ atstovas susisieks su laimėtoju ir pradės kartu planuoti stažuotę. Laimėtojas ir organizatoriai taip pat aptars tolimesnius projekto žingsnius. Pavyzdžiui, dalyvavimą pagrindinėje apdovanojimų ceremonijoje Stokholme, Švedijoje. Didžioji apdovanojimų ceremonija vyks pirmojoje 2024 m. pusėje. Didžioji Karalienės Silvios slaugos apdovanojimų ceremonija, į kurią sukviečiami visų konkurse dalyvaujančių šalių laimėtojai bei slaugos ekspertai vyksta Karališkuose rūmuose Stokholme. Diplomus laimėtojams įteikia Jos Didenybė Švedijos karalienė Silvia. Kelionės išlaidas laimėtojui padengia projekto organizatorius Lietuvoje. Prieš tai gali būti rengiama ir vietinė apdovanojimų ceremonija Lietuvoje.
 • Kada nugalėtojas gauna savo apdovanojimą?
  6000 Eur piniginį apdovanojimą nugalėtojas gauna po apdovanojimo ceremonijos Stokholme, bet ne vėliau negu iki prasidedant kitam atrankos etapui (rugsėjo mėnesį). Diplomą gauna pagrindinės ceremonijos metu. O stažuotės susitikimai ir veiklos vykdomos per 2023 metus asmeniškai suderintu metu.
 • Ar privaloma atlikti stažuotę?
  Asmeninė stažuotė yra svarbi projekto ir apdovanojimo dalis. Stažuotės tikslas – suteikti naudingų žinių, patirties, kontaktų apdovanojimo laimėtojui, praplėsti jo akiratį, pristatyti projekto partnerius ir jų veiklą iš įvairių perspektyvų taip prisidedant prie apdovanojimo laimėtojo sėkmingos karjeros ir ateities, galimo idėjos įgyvendinimo. Stažuotė yra asmeninė ir pritaikyta prie laimėtojo galimybių. Stažuotės veiklų pavyzdžiai: susitikimai su organizacijomis-projekto partneriais; dalyvavimas konferencijose ar kitose edukacinėse veiklose kartu su projekto organizatoriumi; įvairių sveikatos srities įstaigų, jų skyrių aplankymas ar trumpalaikė praktika jose, susipažįstant su jų veikla, skirtingomis slaugytojų pareigomis ir atsakomybėmis; apsilankymas medicininę ar pan. įrangą gaminančioje kompanijoje, sužinant apie jų produktų vystymą ir gamybą, slaugytojų indėlį; dalyvavimas įvairiose Karalienės Silvios slaugos apdovanojimo viešinimo veiklose kartu su projekto organizatoriumi ar partneriais. Daugiau informacijos apie projekto laimėtojo teises ir pareigas pateikta Sutartyje.
 • Kur galėčiau gauti daugiau informacijos?
  Sekite Queen Silvia Nursing Award Lithuania Facebook ir Instagram paskyras ir juose skelbiamas naujienas. Taip pat galite kreiptis į organizatorius kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais. Jei dar turite neatsakytų klausimų, susisiekite su projekto organizatoriais.

Partneriai:

addere_care-1.png.png
VILNIUS_EMBASSY OF SWEDEN_RGB.png
SCI_Logo_300px.png
FFEC logga transparent png.png
DE-7.png

Projektas suteikė neįkainojamą patirtį kaip esamai slaugos studentei. Konferencijų, demencijos forumo bei stažuočių slaugos namuose "Addere Care", farmacijos įmonėje "Corpus Medica" bei "Salts Healthcare" metu įgijau teorinių bei praktinių žinių. Projektas suteikė galimybę tobulėti kaip būsimai slaugytojai: sutikau daug nuostabių ir įkvepiančių žmonių; keitėmės ir bendravome apie inovatyvias idėjas gerinančias slaugytojų bei pacientų kasdienybę. Buvimas šio projekto dalimi suteikia neužmirštamų džiugių emocijų bei optimistišką ir inovatyvų požiūrį į slaugą.

Karolina circle.png

KAROLINA ADOMAVIČIŪTĖ

Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo laimėtoja, 2020

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, parašykite mums ir mes jums atsakysime kaip galėdami greičiau.

Ačiū už žinutę!

_L_R6393.jpg
bottom of page