Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas

 • Kas gali dalyvauti Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo konkurse?

  Visi praktikuojantys slaugytojai bei slaugos studentai Lietuvoje gali dalyvauti pateikdami savo idėjas.

  Norėdami dalyvauti turite pateikti paraišką su savo idėja ar sprendimu, padedančiu ar galinčiu padėti įveikti tam tikrą problemą, susijusią su COVID-19 iššūkiais sveikatos priežiūros srityje. Privalumas, jei idėja gali būti pritaikyta senelių ar demencijos slaugos srityse.

  Kada galima pateikti paraiškas?

  Slaugytojai ir slaugos studentai Lietuvoje paraiškas galės teikti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 6 d. (paraikų platformą rasite čia)

  Kokias idėjas galima pateikti?

  Galima teikti bet kokias dar neįgyvendintas arba jau įgyvendinamas savo idėjas ar sprendimus, kurie gali padėti įveikti tam tikrą problemą, susijusią su COVID-19 iššūkiais sveikatos apsaugos srityje. Idėjos gali padėti spręsti kasdieninius ar specifinius iššūkius sveikatos ar kitoms įstaigoms, slaugytojams, jų padėjėjams ar kitiems darbuotojams, pacientams ar šeimos nariams. Nėra per mažos ar per didelės idėjos apimties.

  Čia galite rasti ankstesnių metų idėjų pavyzdžių (anglų kalba).

  Papildomas privalumas, jei pateikta paraiška gali būti pritaikyta senelių ar demencijos slaugoje.

  Kiek idėjų galiu pateikti?

  Kiekvienas dalyvis gali pateikti neribotą idėjų skaičių, jei jis atitinka kitas sąlygas (yra slaugos studentas arba dirba slaugytoja/-u).

  Ar galiu nominuoti kitą žmogų?

  Taip, jei žinote žmogų, kurio originali idėja buvo pritaikyta COVID-19 aplinkybėmis, galite jį nominuoti. Nominuotas asmuo turi būti praktikuojantis slaugytojas ar slaugos studentas.

  Apdovanojimas skiriamas tik nominuotam žmogui.

  Kaip bus atrinkti šeši į finalą patekę dalyviai?

  6 finalistai pristatys savo idėjas projekto Atrankos komisijai susitikime 2020 m. gruodžio mėnesį.

  5 finalistai bus atrinkti peržiūrėjus pateiktas idėjas. Šią atranką vykdys Atrankos komisijos nariai.

  Šeštasis į finalą patekęs dalyvis bus atrinktas viešo balsavimo metu 2020 m. lapkričio 24-30 d.

  Visi finalistai bus paskelbti 2020 m. lapkričio mėnesio pabaigoje.

  Kaip aš sužinosiu, ar mano idėja atrinkta?

  Pasibaigus paraiškų teikimui, lapkričio 6 d., projekto partneris Addere Care ir Lietuvoje sudaryta Atrankos komisija peržiūrės pateiktas idėjas.

  Atrinkti 6 finalistai, kurie idėją pristatys komisijai gruodžio mėn., bus paskelbti 2020 m. lapkričio pabaigoje. Kiekvienas finalistas bus asmeniškai informuotas.

  Projekto nugalėtojas bus informuotas asmeniškai po Atrankos komisijos susitikimo. Viešai nugalėtojas bus paskelbtas gruodžio 23 d. visose projekte dalyvaujančiose valstybėse – Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Vokietijoje bei Lietuvoje. Gruodžio 23 d. – Švedijos Karalienės Silvijos gimimo diena.

  Pagal kokius kriterijus bus vertinamos pateiktos idėjos?

  Finaliniame susitikime su Atrankos komisija kiekviena pateikta idėja ar sprendimas bus vertinama pagal šiuos kriterijus:

  1) Problemos sprendimas:

  • Kokia yra problema ar iššūkis, kurią pateikta idėja sprendžia?
  • Kaip dalyvis sugalvojo šią idėją?
  • Kokia nauda būtų slaugytojams, slaugos komandoms, šeimos nariams, pacientams ar visuomenei pritaikius šią idėją?

  2) Idėjos įgyvendinimo apimtis ir laiką:

  • Kaip plačiai galima pritaikyti idėją?
  • Kokiose kitose sveikatos apsaugos ar kitose srityse gali būti pritaikytos idėjos?
  • Jei idėja jau įgyvendinama, koks buvo jos įgyvendinimo procesas? Ar buvo lengva ją pritaikyti praktikoje?
  • Jei idėja dar neįgyvendinta, kokius pasiruošimo etapus reikia pereiti norint ją pritaikyti?

  3) Kandidato įvertinimas:

  • Ar kandidatas pasiruošęs pristatyti ir apginti savo idėją?
  • Ar kandidatas geba laisvai bendrauti, sudominti komisiją, panaudoti argumentus ar moksliškai pagrįstus faktus įtikinant komisiją savo idėjos tinkamumu.

  Pagal šiuos kriterijus bus renkamas Apdovanojimo nugalėtojas.

  Kas sudaro atrankos komisiją?

  Pradinę idėjų peržiūrą ir atranką atlieka projekto partneris Lietuvoje – Addere Care. Apdovanojimo atrankos komisija sudaryta iš projekto partnerių bei kitų ekspertų Lietuvoje atrenka idėjas, patenkančias į finalą ir projekto nugalėtoją Lietuvoje.

  Projekto atrankos komisija sudaroma iš organizacijų ir žmonių, turinčių juos vienijantį interesą įvertinti ir atkreipti dėmesį į slaugos talentus Lietuvoje. Organizacijos, kurios yra projekto partneriai, prisidės ir prie specialios praktikos programos apdovanojimo laimėtojui sudarymo įtraukiant asmenines konsultacijas ar įdomius pažintinius vizitus.

  Kaip vyksta finalinis Atrankos susitikimas su Atrankos komisija? Kas jame dalyvaus?

  Finalinis atrankos komisijos susitikimas vyksta gruodžio mėn. pradžioje. Tai susitikimas (fizinis arba nuotolinis, priklausomai nuo aplinkybių) toje šalyje, kur vyksta apdovanojimas. Atrankos komisija susitinka su kiekvienu į finalą atrinktu dalyviu. Atstovas iš Swedish Care International taip pat gali dalyvauti. Kiekvienas dalyvis turi 10 minučių savo idėjos pristatymui. Po pristatymo komisijos nariai užduoda klausimus.

  Po pristatymų, Atrankos komisijos nariai aptaria visas idėjas ir dalyvius, bei išrenka apdovanojimą gausiantį dalyvį.

  Ką aš turiu žinoti prieš dalyvaudamas ir tapdamas Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo laureatu?

  Kaip atrinktas laimėtojas, gausite 6 000 Eur stipendiją bei asmeninę su projekto partneriais sudarytą stažuotės programą. Kaip apdovanojimo laureatas turėsite dalyvauti visose pagrindinėse su projektu susijusiose veiklose (pavyzdžiui, apdovanojimų ceremonijose, suderintuose susitikimuose su projekto partneriais, susitikimuose su žiniasklaida ir pan.).

  Daugiau informacijos apie projekto laimėtojo teises ir pareigas pateikta Sutartyje.

  Kur bus paskelbta mano idėja?

  Jei pateiksite paraišką konkursui, jūsų vardas, pavardė, idėja bei nuotrauka gali būti skelbiama:

  • Projekto ir projekto partnerių socialinių tinklų puslapiuose;
  • Metinėje projekto idėjų knygoje;
  • Spaudos pranešimuose bei kitoje projekto komunikacijoje.

  Daugiau informacijos apie projekto laimėtojo teises ir pareigas pateikta Sutartyje.

  Konkursas gerbia jūsų teises į asmeninę informaciją (BDAR), tad jūsų kontaktiniai duomenys ar kita informacija nepaminėta aukščiau nebus viešinama ar perduodama tretiesiems asmenims. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą galima sužinoti čia.

  Kas nutiks po nugalėtojo paskelbimo gruodžio 23 d.?

  2021-aisiais projekto organizatoriai Lietuvoje – Addere Care – susisieks su apdovanojimo laimėtoju ir pradės kartu planuoti stažuotę.

  Vietinė apdovanojimų ceremonija bei Didžioji apdovanojimų ceremonija Stokholme (Švedija) planuojamos pirmojoje 2021 m. pusėje. Visos kelionės išlaidos laimėtojui bus padengtos projekto organizatorių Lietuvoje.

  Pagrindinėje Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo ceremonijoje Karališkuose Rūmuose Stokholme laimėtojui diplomą įteiks Jos Didenybė Švedijos karalienė Silvija.

  Kada nugalėtojas gauna savo apdovanojimą?

  6 tūkst. Eur piniginį apdovanojimą nugalėtojas gauna iš karto po pagrindinės ceremonijos Stokholme, bet ne vėliau negu iki prasidedant kitam atrankos etapui (rugsėjį 2021 m.).

  Diplomą gauna pagrindinės ceremonijos metu. O stažuotės susitikimai ir veiklos vykdomos 2021 metų eigoje asmeniškai suderintu metu.

  Ar privaloma atlikti stažuotę?

  Asmeninė stažuotė yra svarbi ir privaloma projekto ir apdovanojimo dalis. Stažuotės tikslas – suteikti naudingų žinių, patirties, kontaktų apdovanojimo laimėtojui, praplėsti jo akiratį, pristatyti projekto partnerius ir jų veiklą iš įvairių perspektyvų taip prisidedant prie apdovanojimo laimėtojo sėkmingos karjeros ir ateities, galimo idėjos įgyvendinimo. Stažuotė yra asmeninė ir pritaikyta prie laimėtojo galimybių. Stažuotės veiklų pavyzdžiai:

  • Susitikimai su organizacijomis-projekto partneriais
  • Dalyvavimas konferencijose ar kitose edukacinėse veiklose kartu su projekto organizatoriumi
  • Įvairių sveikatos srities įstaigų, jų skyrių aplankymas ar trumpalaikė praktika jose, susipažįstant su jų veikla, skirtingomis slaugytojų rolėmis ir atsakomybėmis
  • Apsilankymas medicininę ar pan. įrangą gaminančioje kompanijoje, sužinant apie jų produktų vystymą ir gamybą, slaugytojų indėlį
  • Dalyvavimas įvairiose Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo viešinimo veiklose kartu su projekto organizatoriumi ar partneriais.

  Daugiau informacijos apie projekto laimėtojo teises ir pareigas pateikta Sutartyje.

  Kur galėčiau gauti daugiau informacijos?

  Sekite Queen Silvia Nursing Award Lithuania Facebook ir Instagram puslapius ir juose skelbiamas naujienas.

  Taip pat galite kreiptis į organizatorius kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais.


 • Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo misija

  Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas yra skirtas spręsti vieną didžiausių globalios ateities iššūkių – gyventojų senėjimą ir kokybiškos senyvo amžiaus žmonių ir demencija sergančių pacientų slaugos poreikį. Apdovanojimas motyvuoja slaugos talentus ugdyti bei skatinti profesionalias slaugos kompetencijas ir tokiu būdu tapti sveikatos priežiūros tobulinimo inovatoriais.

  Šio precedento neturinčio apdovanojimo dėka slaugos srityje atsiranda naujos lyderystės ir kompetencijų ugdymo galimybės. Parodydamas deramą dėmesį slaugos talentams ir jų idėjoms projektas siekia pagerinti slaugos kaip profesijos statusą bei paskatinti naujos kartos sveikatos priežiūros talentus pasirinkti šią studijų sritį. Siūlydamas beprecedentes stipendijos ir stažuotės galimybes apdovanojimas ateities slaugytojų kartoms sukurs naujas galimybes. 

  Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo istorija

  Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimą 2013 metais įsteigė organizacijos Swedish Care International ir Forum For Elderly Care. Jis buvo sukurtas kaip gimtadienio dovana jos Didenybei Švedijos Karalienei Silvijai už jos ilgalaikį įsipareigojimą ir atsidavimą rūpinantis pagyvenusių asmenų bei demencija sergančiųjų slaugos kokybe. Pirmasis Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas buvo paskelbtas per Jos Didenybės gimtadienį 2013 m. gruodžio 23 d.

  Apdovanojimu siekiame paminėti išradingumą, kūrybingumą ir sprendimo ieškančias idėjas, kurias slaugytojai kasdien pasitelkia savo darbe. Geriausios idėjos autorius kiekvienoje šalyje apdovanojamas 6 tūkst. eurų stipendija ir individualiai pritaikyta stažuote partnerių organizacijose. Iki šiol apdovanojimo siekti galėjo tik slaugos studentai.

  2020-ieji metai žymi septintąjį projekto, kuris šiuo metu vyksta Lietuvoje, Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje, ciklą.

  2020 – Slaugytojų metai ir dėmesys koronavirusui

  Pasaulinei sveikatos organizacijai 2020 m. paskelbus Slaugytojų ir akušerių metais, mums visiems primenama apie kritinį slaugytojų vaidmenį nuolat kintančioje globalioje visuomenėje.

  Be to, šiais metais ištikusi COVID-19 pandemija privertė mus prisiminti keletą esminių tiesų apie sveikatos apsaugos situacijos globalumą bei slaugos paslaugų kokybei įsipareigojusius profesionalus.

  Kritiškai svarbus slaugytojų vaidmuo dar niekada nebuvo patikrintas tokiu plačiu ir visapusišku mastu kaip šiais metais įvykus koronaviruso krizei. Slaugytojai ir šeimos nariai visame pasaulyje patyrė sukrečiančių praradimų – ypatingai senyvo amžiaus asmenų ir demencija sergančiųjų bendruomenėse. COVID-19 išlieka didžiausiu iššūkiu slaugos specialistams ir šeimos nariams, siekiantiems apsaugoti vyresnio amžiaus asmenų sveikatą ir gerovę visame pasaulyje.

  Dėl šios sveikatos priežiūros krizės 2020 m. Karalienės Silvijos slaugos premijos leidimas bus sutelktas į COVID-19 idėjas ir sprendimus. Ypatingi nuopelnai bus teikiami teikiant paraiškas pagyvenusių žmonių ir demencija diagnozuotų bendruomenių gerovei.

  Dėl šios sveikatos apsaugos krizės Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimas šiais metais ypatingą dėmesį skirs idėjoms ir sprendimams, pasiūlytiems atsižvelgiant į COVID-19 kontekstą. Privalumu bus laikoma, jeigu teikiamos idėjos bus nukreiptos į pagyvenusių asmenų ir sergančiųjų demencija bendruomenių gerovę.

 

Interviu su Švedijos karaliene Silvija

Karalienė Silvija atvirame interviu pasakoja, kodėl, jos manymu, svarbu užsiimti sergančiųjų demencija ir vyresnio amžiaus asmenų slauga.

Comments are closed.